Február 15-én rajtol a népszerű kombinált pályázat!

 

Már csak néhány nap és megkezdődik a "Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében" elnevezésű és GINOP-1.2.3-8.3.4-16 kódszámú pályázat beadása.

Fontos tudni, hogy ennél a pályázatnál nincsen értékelési határnap, a pályázatok elbírálása azok beérkezésének sorrendjáben történik, egészen a keret kimerüléséig. Bár a pályázat iránt hatalmas az érdeklődés és így várhatóan a felhívás nem lessz hosszú életű, most még van lehetőség arra, hogy a hátralévő néhány nap alatt szakszerű pályázatot állítsunk össze, amennyiben a pályázó az alap pályázati feltételeknek megfelel. 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 112,5 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 2500-5000 db.

A megvalósítandó projekt minden esetben vissza nem térítendő támogatásból, kölcsön részből és önerő részből tevődik össze, amelyek együttesen határozzák meg a projekt összes elszámolható költségét.

 • Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 5.000.000 Ft, maximum 50.000.000 Ft.
 • Az igényelhető kölcsön összege: minimum 10.000.000 Ft, maximum 145.000.000 Ft.

Fontos tudni, hogy a projekt elszámolható összköltsége – a kölcsön, a vissza nem térítendő támogatás és önerő együttesen – legfeljebb 300 millió Ft lehet, de nem lehet több, mint a támogatást igénylőnek a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti év árbevételének kétszerese.

A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható költségének 30%-a lehet.

A kölcsön kamata 2% / év.

A saját forrás minimálisan elvárt mértéke a projekt elszámolható költségének legalább 10%-a.

A kölcsön futamideje

 • új ingatlan Beruházás, felújítás esetén a Szerződéskötéstől számított maximum 15 év,
 • immateriális javak beszerzése esetén a szerződéskötéstől számított maximum 5 év,
 • új eszköz beszerzése esetén az eszköz Tao. szerinti amortizációjának végéig.

Rendelkezésre tartási idő: A projekt fizikai befejezésétől számított legfeljebb 12 hónap, de nem lehet több, mint a Kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 30 hónap.

Türelmi idő: A rendelkezésre tartás végétől számított max. 6 hónap, de max. a Kölcsönszerződés megkötésétől számított 36 hónap.

Előtörlesztés A Kölcsön a Kedvezményezett által a Projekt fenntartási időszakának lejártát követően előtörleszthető anélkül, hogy az a Kölcsön kondícióinak romlását, vagy terheinek, költségeinek növekedését eredményezné.

A felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikro-, kis-, és középvállalkozások,

 • amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele,
 • amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum egy fő volt,
 • amelyeknek a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év árbevétele, egyéni vállalkozók esetén az adóalapba beszámított bevétele minimum 15 millió Ft volt,
 • amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Önállóan támogatható tevékenységek

 • a) A fejlesztendő tevékenység végzéséhez szükséges, új eszköz beszerzése a Felhívás 5. számú mellékletében szereplő Vámtarifa Szám (VTSZ) lista szerint

Önállóan nem támogatható tevékenységek

 • b) A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, illetve a termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévő épületek átalakítása, bővítése, korszerűsítése, épületgépészeti beruházások végrehajtása
 • c) A fejlesztendő tevékenység végzéséhez szükséges információs technológia-fejlesztés, új informatikai eszközök és szoftverek (hardver, szoftver) beszerzése a Felhívás 5. és 6. számú mellékletében szereplő VTSZ és TESZOR lista és amennyiben releváns a Felhívás 10. számú melléklete szerint
 • d) Az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések
 • e) A kötelező tájékoztatáshoz és nyilvánossághoz kapcsolódó tevékenységek

Az a) pontban meghatározott tevékenységhez kapcsolódó költségeknek legalább a projekt összköltségének 20%-át el kell érniük.

Az b.) - d.) pontban meghatározott tevékenységek önállóan nem támogathatók. A d.) pontjában meghatározott tevékenységekhez kapcsolódó költségek együttesen legfeljebb a projekt összköltségének 10%-át érhetik el.

Az e.) pontjában meghatározott tevékenységekhez kapcsolódó költségek együttesen legfeljebb a projekt összköltségének 0,5%-át érhetik el.

A Felhívás keretében beszerzendő információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó új szoftverek és a kapcsolódó költségeik legfeljebb a projekt összköltségének 15%-át érhetik el.

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

 • A szabad vállalkozási zónának minősülő településeken megvalósuló beruházások a fejlesztendő tevékenység korlátozása nélkül támogathatóak a Felhívás 2. mellékletében szereplő kivételek figyelembevételével.
 • A szabad vállalkozási zónának nem minősülő településen csak feldolgozóipari beruházások fejleszthetőek a Felhívás 3. mellékletben szereplő TEÁOR számú tevékenységek szerint
 • A Felhívás 5. sz. melléklete tartalmazza az elszámolható eszközök körét meghatározó vámtarifa számok (VTSZ) listáit. A projekt keretében csak a listákon feltüntetett VTSZ szám alá tartozó, a fejlesztendő tevékenység végzéséhez szükséges eszközök kerülhetnek beszerzésre beleértve a tartozékokat is.
 • A Felhívás 6. sz. szakmai mellékleteként megtalálható az elszámolható szoftverek körét meghatározó TESZOR (tevékenységek és szolgáltatások országos jegyzéke) lista. A projekt keretében csak a listán feltüntetett TESZOR szám alá tartozó szoftverek kerülhetnek beszerzésre.
 • A projekt elbírálása során előnyben részesülnek azok a fejlesztések, amelyek az Irinyi Tervben kiemelt fejlesztendő ágazatokban valósulnak meg.

A támogatási kérelmek benyújtása 2017. február 15-től keretkimerülésig lehetséges. 

Papp Róbert
Papp Róbert

A Debreceni Egyetem Agárgazdasági és Vidékfejlesztési karán végeztem Vidékfejlesztő Agrármérnök szakon. Tanulmányaim során a mezőgazdaság mellet széleskörű ismeretekre tettem szert a közgazdaságtan, a vállalatgazdálkodás és a menedzsment ismeretek területén. Képzésünk deklarált célja az volt, hogy megismerjük a vidéki térségek és az itt működő vállalkozások mindennapjait, gazdálkodási sajátosságait, hogy tudásunkkal később elősegítsük fejlődésüket és felzárkóztatásukat.

Az egyetem után Londonba költöztem azzal a céllal, hogy kicsit jobban felfedezzem a világot, ami életem meghatározó pozitív élményének bizonyult. Angliát követően tele energiával és határozott világmegváltó szándékkal tértem haza és jelentkeztem pályázatírónak a Vanessia Kft. csapatába. Az azóta eltelt hat évben Junior pályázati tanácsadóból Vezető tanácsadóvá váltam, és a technológiafejlesztés, kutatás-fejlesztés, turisztika területén értem el legnagyobb sikereimet. Ha visszatekintek, örömmel tölt el a több mint 400 sikeres pályázat, a megvalósult projektek, a sok bizalom és lehetőség, amit kaptam és a számos barátság, ami idő közben kialakult. Büszke vagyok, ha visszagondolok, hogy voltak ügyfeleim, akik egy robogóval vagy egy kopott öreg Audival érkeztek az első tárgyalásunkra és mára sikeres és elismert vállalkozók lettek; és arra is, hogy olyan irodák ajtói nyíltak meg előttem, melyekről azelőtt csak az újságokban olvastam. Ahogy idáig, a jövőben is várom az új ötleteket, az új ügyfeleket, hogy hosszú távon közösen gondolkodva, mintegy külsős munkatársként támogassam vállalkozásuk fejlődését.

ELÉRHETŐSÉGEIM:

 (+361) 319-2707/117-es mellék   (+36 30) 368-2006   robi[kukac]vanessia.hu

Új hozzászólás

Új hozzászóláshoz kérem, töltse ki az alábbi űrlapot. A *-gal jelölt mezők megadása kötelező.