8 napja maradt, ha beszállítóként még támogatást ígényelne

Egy ma megjelent közlemény szerint a „Beszállító mikro-, kis- és középvállalkozások és beszállítói integrátorok támogatása" című (GINOP-1.3.3-16 kódszámú) felhívás esetében különösen nagy számú támogatási kérelem érkezett be, ezért a beérkezett kérelmek feldolgozásának idejére a támogatási kérelmek beadása 2018. február 20. 12.00 órától átmenetileg szünetel. A 2018. február 1. 12.00 óra és 2018. február 20. 12.00 óra értékelési határnapokig benyújtásra került projektek együttesen kerülnek elbírálásra.

Fentiek értelmében mindössze néhány napja maradt azoknak, akik még pályázatot kívánnak benyújtani. A szakmai anyag összeállítása ennyi idő alatt nem lehetetlen, de azonnali és hatékony munkát igényel. Lássuk röviden a legfontosabb információkat a pályázatról:

A pályázat alapvető célja a beszállító KKV-k támogatása annak érdekében, hogy elősegítsék az értékláncba történő belépésüket és beszállítói pozíciójuk elmélyülését. A KKV-k részvételével megvalósuló értékláncok megerősítéséhez szükséges a beszállítói integrátorok támogatása is, mivel ők biztosítják a KKV-k know-how-hoz, technológiához jutását, támogatni tudják a KKV-knál a szükséges kompetenciák kialakítását, fejlesztését, valamint elősegítik a beszállítóik piacra lépését.

A pályázat vonatkozásában pályázhat:

 • beszállító KKV: az a vállalkozás, amely a végtermék előállítási, gyártási vagy összeszerelési fázisa során alkatrész(eke)t és/vagy részegység(eke)t és/vagy szerszámot/gyártástechnológiát és/vagy adalékanyagot és/vagy alapanyagot és/vagy know how-t fejleszt, állít elő, gyárt, szerel össze a végtermék gyártója, vagy annak beszállítói integrátora részére.
 • beszállítói integrátor: az a termelő tevékenységet végző vállalkozás, amely főegységeket és/vagy részegységeket állít elő beszállítóktól kapott részegységek felhasználásával. Ezzel egyidejűleg szervezi és koordinálja beszállítóinak tevékenységét, illetve azok számára minőségbiztosítási és logisztikai tevékenységet is végezhet. Integrátor vállalat a konzorciumi tagok közül – az adott kész-, vagy félkész termék tekintetében - a beszállítói lánc legmagasabb szintjén álló vállalkozás lehet.

A pályázatra a KKV-k egy beszállítói integrátorral kötött együttműködési megállapodás keretében akár önállóan is pályázhatnak, amennyiben a vállalkozás

 • rendelkezik 2 lezárt évvel,
 • árbevétele a két legutolsó lezárt évben elérte átlagosan az 5 milliárd Ft-ot, vagy
 • mérlegfőösszege eléri a projekt összes elszámolható költségének összegét,
 • az alábbi két feltétel közül legalább az egyik teljesül:
  • a projekt kapcsolódik az Irinyi Terv céljaihoz (megfelelő TEÁOR)
  • Szabad Vállalkozási Zónában valósul meg
 • támogatást igénylő beszállító-integrátor viszonylatban együttműködési megállapodással rendelkezik a támogatási kérelem benyújtásakor.

Konzorciumi projektek megvalósítása esetén a maximálisan igényelhető támogatás 2.000.000.000 Ft-ra emelkedett, beszállító KKV-k önálló projektjei esetén az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 40.000.000 forint, maximum 1.000.000.000 forint.

A pályázatok benyújtására 2018. október 4-ig van lehetőség, a következő értékelési határnap 2018. április 2.

Nézzünk most meg néhány beérkezett kérdést és arra adott választ, amely az Ön felkészülsét is segítheti:

KÉRDÉS: A Felhívás 6.d) pontja értelmében "Minden költségtétel alátámasztására 3 db, a támogatási kérelem benyújtásakor érvényes, egymástól független árajánlatadók által kiállított árajánlat csatolása szükséges". Az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzés esetében 3 árajánlat csatolása nem lehetséges, tekintettel arra, hogy az elszámolni kívánt konkrét szabadalommal kizárólag egy vállalkozás rendelkezik. Ebben az esetben elegendő 1 db árajánlat csatolása?

VÁLASZ: Nem, 3 db árajánlat csatolása szükséges, azonban elegendő csak a legtakarékosabb árajánlat mellékleteként a szabadalmi ügyvivő által kiállított vagyonértékelő nyilatkozat.

KÉRDÉS: Amennyiben a támogatást igénylő vállalkozásnak nincs szabad de minimis kerete, abban az esetben az adott tevékenység saját forrásból megvalósítható-e?

VÁLASZ: Nem, mindenképpen szükséges az adott tevékenységhez elszámolható költséget és támogatási összeget tervezni (elegendő akár a vállalkozás számára még rendelkezésre álló minimális de minimis keret erejéig).

KÉRDÉS: A projekt keretében önerőből megvalósítható piackutatás, piacra jutás és marketing tevékenység?A projekt keretében a támogatást igénylő munkavállalója által elvégzett piackutatás, piacra jutás és marketing tevékenység elszámolható költségnek minősül?

VÁLASZ: Piackutatás, piacra jutás, marketing tevékenység költségtételek esetén saját teljesítés, önerőből történő megvalósítás nem fogadható el. A Felhívás 5.5.2.3. b), c) és az 5.5.2.1. a) pontja alapján ezen költségek esetében kizárólag igénybevett szolgáltatás, illetve az 5.5.2.1. b) pontban felsorolt költségek számolhatóak el.

KÉRDÉS: Amennyiben a támogatást igénylő a támogatási kérelem benyújtásakor már rendelkezik vállalatirányítási rendszerrel vagy IPAR 4.0 megoldással, szükséges ezen kötelezően megvalósítandó tevékenységhez kapcsolódó költségek elszámolása a projekt keretében?

VÁLASZ: A Felhívás 3.1.1.1 1) pontjához kapcsolódóan amennyiben a támogatást igénylő a támogatási kérelem benyújtásakor már rendelkezik vállalatirányítási rendszerrel vagy IPAR 4.0-ás megoldással, úgy a projekt keretében nem szükséges erre a tevékenységre költséget terveznie. Ennek meglétét a projekt adatlapon szükséges bemutatni, az alátámasztó dokumentumokat csatolni szükséges. Amennyiben a támogatást igénylő a támogatási kérelem benyújtásakor nem rendelkezik vállalatirányítási rendzserrel vagy IPAR 4.0-ás megoldással, úgy a projekt keretében kötelező erre a tevékenységre költséget terveznie, önerőből történő fejlesztés nem fogadható el. Fentiekhez kapcsolódóan 2018. január 30-án módosult a felhívás kitöltőprogramja, a módosításról a www.szechenyi2020.hu honlapon megjelent közleményben adtunk tájékoztatást.

KÉRDÉS: Amennyiben a beszerzendő vállalatirányítási rendszerhez kapcsolódó árajánlat alapján nem állapítható meg, hogy a szóban forgó rendszer megfelel-e a Felhívás 10. számú mellékletében rögzítetteknek, úgy elegendő-e csak a támogatást igénylő részletes rendszer bemutatása, vagy az ajánlatadó ide vonatkozó nyilatkozata szükséges?

VÁLASZ: Mindkettő elfogadható.

Bővebb információ a pályázatról: GINOP 1.3.3 -16 - Beszállító mikro-, kis- és középvállalkozások és beszállítói integrátorok támogatása

 

Papp Róbert
Papp Róbert

A Debreceni Egyetem Agárgazdasági és Vidékfejlesztési karán végeztem Vidékfejlesztő Agrármérnök szakon. Tanulmányaim során a mezőgazdaság mellet széleskörű ismeretekre tettem szert a közgazdaságtan, a vállalatgazdálkodás és a menedzsment ismeretek területén. Képzésünk deklarált célja az volt, hogy megismerjük a vidéki térségek és az itt működő vállalkozások mindennapjait, gazdálkodási sajátosságait, hogy tudásunkkal később elősegítsük fejlődésüket és felzárkóztatásukat.

Az egyetem után Londonba költöztem azzal a céllal, hogy kicsit jobban felfedezzem a világot, ami életem meghatározó pozitív élményének bizonyult. Angliát követően tele energiával és határozott világmegváltó szándékkal tértem haza és jelentkeztem pályázatírónak a Vanessia Kft. csapatába. Az azóta eltelt hat évben Junior pályázati tanácsadóból Vezető tanácsadóvá váltam, és a technológiafejlesztés, kutatás-fejlesztés, turisztika területén értem el legnagyobb sikereimet. Ha visszatekintek, örömmel tölt el a több mint 400 sikeres pályázat, a megvalósult projektek, a sok bizalom és lehetőség, amit kaptam és a számos barátság, ami idő közben kialakult. Büszke vagyok, ha visszagondolok, hogy voltak ügyfeleim, akik egy robogóval vagy egy kopott öreg Audival érkeztek az első tárgyalásunkra és mára sikeres és elismert vállalkozók lettek; és arra is, hogy olyan irodák ajtói nyíltak meg előttem, melyekről azelőtt csak az újságokban olvastam. Ahogy idáig, a jövőben is várom az új ötleteket, az új ügyfeleket, hogy hosszú távon közösen gondolkodva, mintegy külsős munkatársként támogassam vállalkozásuk fejlődését.

ELÉRHETŐSÉGEIM:

 (+361) 319-2707/117-es mellék   (+36 30) 368-2006   robi[kukac]vanessia.hu

Új hozzászólás

Új hozzászóláshoz kérem, töltse ki az alábbi űrlapot. A *-gal jelölt mezők megadása kötelező.