Új pályázat az ökológiai gazdálkodásra történő áttérés támogatására

Palyazat okologiai gazdalkodasra torteno atteres tamogatasara

Október 29-én a Széchenyi 2020 keretében megjelent az „Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása” című - VP4-11.1.-11.2.-18 kódszámú - felhívás.

A pályázatra aktív mezőgazdasági termelők nyújthatnak be támogatási kérelmet 2018. december 1. és 2018. december 15. között.

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 12 milliárd Ft, azaz a támogatott támogatási kérelmek várható száma kb 900 db.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

A pályázat célja az ökológiai gazdálkodásba vont területek növelésének, valamint az ökológiai gazdálkodás fenntartásának támogatása.

Támogatható legalább a kötelezettségvállalás 5 éves időtartama alatt ökológiai gazdálkodás minősítési előírásainak megfelelő gazdálkodás folytatása szántó-, gyep-, ültetvény földhasználati kategóriában, az átállás alatt levő és az átállt területeknél egyaránt. A támogatást igénylőnek a kötelezettségvállalási időszak öt éves időtartama alatt be kell tartania az ökológiai gazdálkodás előírásait a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területeken (KET).

A kötelezettségvállalás 2019. január 1-től 2023. december 31-ig tart.

A támogatással érintett tábla minimális mérete 0,25 ha nagyságú. A támogatással érintett terület minden földhasználati kategória esetében minimum 1 ha.

A támogatást igénylő a kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése érdekében a gazdasága teljes területén elvégzett tevékenységekről gazdálkodási naplót papír alapon vagy elektronikus úton köteles naprakészen vezetni.

A támogatást igénylő a KET-re vonatkozóan a kötelezettségvállalás teljes időtartama alatt vállalja, hogy az adott év minden napjára vonatkozóan hazai akkreditációval rendelkező ökológiai tanúsító szervezettel kötött érvényes és 2019. január 1-jétől hatályos tanúsítási szerződéssel rendelkezik. A tanúsító szervezettel kötött szerződést a támogatási kérelem benyújtásakor csatolni kell.

Az ökológiai gazdálkodás támogatásba bevont KET – a jelen felhívásban meghatározott kivételektől eltekintve - egyúttal nem vonható be az agrár-környezetgazdálkodási (továbbiakban: AKG) támogatásba is.

TÁMOGATÁS MÉRTÉKE

A 2019. január 1-jén átállt ökológiai státuszban lévő kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területek (KET) fenntartási támogatásban részesülnek a kötelezettségvállalás 5 évére. A támogatás öt éven keresztül, évente kerül kifizetésre normatív, területalapú, vissza nem térítendő támogatás formájában.

A kifizetések a kötelezettségek teljesítéséből fakadó többletköltség és a kieső jövedelem elve alapján kerülnek kiszámításra.

I. Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés esetén a támogatás összege:

 • Szántóföld 242 euró/ha/év
 • Zöldség 516 euró/ha/év
 • Almafélék 1 040 euró/ha/év
 • Szőlő 873 euró/ha/év
 • Egyéb gyümölcs 734 euró/ha/év
 • Gyepgazdálkodás 147 euró/ha/év - legeltetés legalább 0,3 ÁE/ha/év

II. Ökológiai gazdálkodás fenntartása esetén a támogatás összege:

 • Szántóföld 172 euró/ha/év
 • Zöldség 366 euró/ha/év
 • Almafélék 802 euró/ha/év
 • Szőlő 674 euró/ha/év
 • Egyéb gyümölcs 568 euró/ha/év
 • Gyepgazdálkodás 147 euró/ha/év – legeltetés legalább 0,3 ÁE/ha/év

A 889/2008/EK rendelet 36. cikk (1) bekezdése értelmében az átállási időszak:

 • szántóföldi földhasználati kategória esetében 2 egymást követő év;
 • gyep földhasználati kategória esetében 2 egymást követő év;
 • ültetvény földhasználati kategória esetében 3 egymást követő év.

Amennyiben a kötelezettségvállalási időszak kezdetének időpontjában a KET vonatkozásában az átállási időszak már korábban megkezdődött, de még nem telt le, a KET az átállási támogatásra az átállási időszakból fennmaradó időre jogosult.

Az átállási időszak kezdete a Magyarországon elismert, a 834/2007/EK rendelet szerinti ökológiai tanúsító szervezet (a továbbiakban: ökológiai tanúsító szervezet) igazolása alapján kerül meghatározásra. Az átállási időszak meghosszabbítása nem lehetséges.

A KET ökológiai státusza (besorolása) a kötelezettségvállalás ideje alatt minden évben január 1-jei állapot szerint kerül megállapításra és ez alapján kerül meghatározásra az átállási/fenntartási támogatás összege.

Amennyiben a támogatást igénylő a KET-re vonatkozóan átállási időszak lerövidítése iránti kérelmet nyújtott be az illetékes ökológiai tanúsító szervezethez és azt a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) jóváhagyta, a támogatási összeg az adott kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület ökológiai státuszváltozása kezdetének követő évétől módosul.  

Ha a pályázat a fenti információk alapján találkozik fejlesztési elképzelésivel és az alapvető feltételeknek megfelel, kérem, keresse tanácsadóinkat, akik örömmel segítenek a pályázat részleteinek pontos értelmezésében és a lehetőségek beazonosításában is. Természetesen a teljes pályázat elkészítésében és komplex szaktanácsadással is állunk rendelkezésére.

Szántó Petra
Szántó Petra

Az Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar kereskedelem és marketing alapképzési szakán 2014-ben szereztem meg közgazdász diplomámat. Jelenleg a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen tanulok marketing mesterképzésen.

Mindig érdeklődtem az élelmiszeripar működése iránt, főként ebből az indíttatásból végeztem el alapképzésemmel párhuzamosan két év alatt egy sütő- és cukrászipari technikusi képzést. Tanulmányaim alatt és után több cukrászipari üzemben, pékségben volt lehetőségem megfigyelni a folyamatokat, felfedezni az ipar működését; valamint szakoktatóként is kipróbáltam magam.

A Vanessia Kft. csapatához 2014 őszén csatlakoztam, az azóta eltelt idő alatt több vállalkozásnak segítettem külföldi kiállításon való részvételben, termelési kapacitásuk növelésében (gazdaságfejlesztés); valamint energetikai korszerűsítést eredményező projektekben is részt vettem.

ELÉRHETŐSÉGEIM:

 (+361) 319-2707/120      (+36 30) 335-2482       petra[kukac]vanessia.hu

 

Új hozzászólás

Új hozzászóláshoz kérem, töltse ki az alábbi űrlapot. A *-gal jelölt mezők megadása kötelező.