Versenyképesség növelő támogatás közép- és nagyvállalatok számára

HIPA versenyképesség növelő támogatás

A Külgazdasági- és Külügyminisztérium a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség Nonprofit Zrt. lebonyolításával pályázatot hirdetett meg a feldolgozóipari ágazatokban és az üzleti szolgáltató központ szektorban működő közép- és nagyvállalatok számára versenyképességük növelésének céljából. A támogatás felhasználása kiválóan alkalmas rá, hogy az érintett vállalkozások a jelenlegi, kihívásokkal teli gazdasági környezetben is növelhessék stabilitásukat, erősíthessék piaci pozíciójukat, így felelős foglalkoztatóként megtarthassák munkavállalóikat.

Az igényelhető támogatás összege minimum 150.000 Euró, maximum 800.000 Euró lehet.

A támogatás formája VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ támogatás, melynek forintban megállapított összege 100%-os támogatási előleg formájában kerül folyósításra, egy összegben.

A vissza nem térítendő készpénztámogatás 2020. december 31-ig nyújtható a vállalatok számára.

Lássuk a pályázat részleteit:

PÁLYÁZÓK KÖRE

Támogatási kérelmet nyújthatnak be azon vállalkozások, amelyek nyilatkozatot tesznek és igazolni tudják, hogy:

 • 2019. december 31-én nem minősült nehéz helyzetben levő vállalkozásnak, de a koronavírus járvány következtében azzá vált, vagy egyéb pénzügyi, gazdasági nehézségei támadtak;
 • a koronavírus járvány miatt, azzal okokozati összefüggésben az árbevétele, vagy a megrendelési állományának értéke legalább 25%-kal visszaesett;
 • nem felelős a gazdasági visszaesésért és a tőle elvárható gondossággal járt el;
 • a felmerült veszteségekre nincs biztosítása,
 • vagy a biztosítás alapján nincs lehetőség a felmerült károk teljes megtérítésére.
 • vállalja, hogy a bázislétszámát a beruházás befejezéséig, de legalább 2020. december 31-ig fenntartja.
 • vállalja, hogy 2021. június 30-ig legalább 150.000 euró értékű beruházást valósít meg Magyarországon;
 • a pályázata benyújtását megelőzően nem kezdte meg a beruházást.

HOGYAN TUDJA A VÁLLALKOZÁS ALÁTÁMASZTANI A 25%-OS VISSZAESÉST AZ ÁRBEVÉTELRE, VAGY A MEGRENDELÉSI ÁLLOMÁNY ÉRTÉKÉRE VONATKOZÓAN?

A vállalatok minden esetben egyedileg mérlegelhetik, hogy a visszaesést mely paraméterrel, milyen időtávban és milyen dokumentumokkal szeretnék alátámasztani, annak függvényében, hogy az adott vállalaton belül a megrendelési állományt vagy az árbevételt érintette súlyosabban a koronavírusjárvány. A vállalat beszámolókkal, belső kimutatásokkal (pl. ÁFA összesítő, főkönyvi kivonat, megrendelésállomány, stb.) tudja alátámasztani a visszaesést. A megrendelések csökkenésének alátámasztására alkalmas módszer lehet, ha a beruházó megfelelő dokumentációval alátámasztva (papír alapú levelezés, elektronikus levelezés, adatbázisok, terv-tény adatok) bemutatja, hogy a tervezett megrendelések milyen mértékben kerültek lemondásra és azok összefüggésben vannak a koronavírus-járvánnyal.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

HIPA Versenyképesség növelő támogatás mértéke

 ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

 a) Tárgyi eszközök bekerülési értéke

 • nagyvállalatok kizárólag új eszközöket szerezhetnek be (kivétel: amennyiben a használt eszköz egy bezárásra került létesítmény eszköze, és az eladója a beruházótól független harmadik fél (létesítményfelvásárlás)
 • középvállalkozások használt eszközöket is beszerezhetnek,
 • a beszerzett tárgyi eszközöknek tartósan, legalább a fenntartási időszak végéig szolgálniuk kell a támogatott tevékenységet,
 • az egy vállalatcsoporton belülről beszerzett új eszközök esetén az elszámolható költség nem haladhatja meg az eladó könyveiben nyilvántartott összeget.

b) Immateriális javak

 • kizárólag a pályázó és kizárólag a támogatásban részesült létesítményben használhatja fel azokat,
 • az érintett immateriális javak bekerülési értékét az Sztv. előírásai szerint, terv szerinti értékcsökkenési leírással csökkentik,
 • piaci feltételek mellett, a vevőtől független harmadik féltől kell őket megvásárolni,
 • legalább a beruházás végéig a pályázó eszközei között kell szerepelniük, és ahhoz a beruházáshoz kell kapcsolódniuk, amelyre a támogatást nyújtották,
 • nagyvállalkozások esetén az immateriális javak az elszámolható költségek maximum 50%-át tehetik ki.

c) Az energiatermeléshez kapcsolódó eszközök költségei

A megújuló energia termeléséhez kapcsolódó eszközök költségei elszámolható költségeknek minősülnek, amennyiben az alábbi feltételek együttesen teljesülnek:

 • a beruházás elsődleges célja nem az energiatermelés,
 • az energiatermelési kapacitás nem haladja meg a pályázó energiaigényét, valamint a megtermelt energia legfeljebb 20%-át értékesítik.

d) Ingatlanbérléssel kapcsolatos költség

Amennyiben a beruházás megvalósításához új ingatlan vagy ingatlanrész – beleértve az új irodahelyiséget is – bérlése válik szükségessé azok bérleti díja a kötelezettségvállalási időszak végéig elszámolható.

e) Lízingköltség

A földterület, a telek, az épületek és az egyéb eszközök lízingbe vételével kapcsolatos költségek abban az esetben számolhatóak el, ha a lízingügylet zártvégű pénzügyi lízing formájában valósul meg, és a lízingszerződés tartalmazza az eszköznek a lízing időtartam lejárta utáni megvásárlására vonatkozó kötelezettségét.

NEM NYÚJTHATÓ VERSENYKÉPESSÉG-NÖVELŐ TÁMOGATÁS

 • acélipari tevékenységhez;
 • a hajógyártásban folytatott tevékenységhez;
 • a széniparban folytatott tevékenységhez;
 • a szintetikusszál-ipari tevékenységhez;
 • az ellenszolgáltatás fejében végzett légi, tengeri, közúti, vasúti és belvízi úton történő személy- vagy áruszállítási szolgáltatás nyújtásához;
 • elsődleges mezőgazdasági termeléshez;
 • az 1379/2013/EU rendelet hatálya alá tartozó halászati és akvakultúra-ágazatban történő projekthez;
 • energiatermelést, energiaszolgáltatást szolgáló projekthez;
 • kereskedelmi tevékenységhez;
 • koncesszióköteles körbe tartozó tevékenységet megvalósító projekthez;
 • turisztikai tevékenységre irányuló projekthez;
 • exporttal kapcsolatos tevékenységekhez, nevezetesen az értékesítési hálózat kialakításával és működtetésével, vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal kapcsolatban.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

A pályázatok benyújtása 2020. november 30-ig folyamatos. Támogatói okirat kiadására 2020. december 31. napjáig kerülhet sor.

Amennyiben a fentiek alapján alkalmasnak tartja cégét a lehetőségen való részvételre, kérem keressen bennünket a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. központi email elérhetőségünkön, vagy jelezze tanácsadója számára, aki a hamarosan induló pályázat további részleteiről folyamatosan, naprakész információkkal szolgál. 

Szántó Petra
Szántó Petra

Az Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar kereskedelem és marketing alapképzési szakán 2014-ben szereztem meg közgazdász diplomámat. Jelenleg a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen tanulok marketing mesterképzésen.

Mindig érdeklődtem az élelmiszeripar működése iránt, főként ebből az indíttatásból végeztem el alapképzésemmel párhuzamosan két év alatt egy sütő- és cukrászipari technikusi képzést. Tanulmányaim alatt és után több cukrászipari üzemben, pékségben volt lehetőségem megfigyelni a folyamatokat, felfedezni az ipar működését; valamint szakoktatóként is kipróbáltam magam.

A Vanessia Kft. csapatához 2014 őszén csatlakoztam, az azóta eltelt idő alatt több vállalkozásnak segítettem külföldi kiállításon való részvételben, termelési kapacitásuk növelésében (gazdaságfejlesztés); valamint energetikai korszerűsítést eredményező projektekben is részt vettem.

ELÉRHETŐSÉGEIM:

 (+361) 319-2707/120      (+36 30) 335-2482       petra[kukac]vanessia.hu

 

Új hozzászólás

Új hozzászóláshoz kérem, töltse ki az alábbi űrlapot. A *-gal jelölt mezők megadása kötelező.