Falusi szálláshelyet fejlesztene uniós forrásból? Mutatjuk, milyen feltételeknek kell megfelelnie a szálláshelynek

Falusi szálláshelyet fejlesztene uniós forrásból 2021

Ahogy korábban írtunk már róla elindult a „Nem mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja – Vidéki turizmus fejlesztése" című (VP6-6.4.1-21 kódszámú) felhívás tervezetének társadalmi egyeztetése és várhatóan már idén decembertől elstartol a pályázatok beadási szakasza.

Azok számára, akik esetleg most hallanak a pályázatról először, a pályázat legfőbb célja a vidéki térségekben működő mikrovállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelők induló vagy már működő szálláshely szolgáltatatói tevékenységeinek támogatása, kiemelten a 11 turisztikai térségben. A felhívás további célja a támogatásban részesülők által kialakított és működtetett turisztikai szolgáltatások továbbfejlesztése, valamint a jövedelemszerzés és a foglalkoztatás erősítése.

A pályázat keretében leggyakrabban egyéb szálláshely, illetve falusi szálláshely kialakítására, vagy annak fejlesztésére igényelnek támogatást azok a mezőgazdasági termelők, akik a több lábon állás érdekében szálláshelyet létesítenek, illetve egyéb turisztikai szolgáltatásokat építenek ki termelői tevékenységük mellett, vagy azzal összefüggésben, arra építve (pl borászat - borturizmus).

A pályázat heteken belül indul, ezért a felkészülés jegyében nagyon fontos tisztázni, milyen feltételeknek kell megfelelnie a fejlesztendő ingatlannak, hiszen ez lesz a pályázat egyik sarkalatos pontja.

A Magyar Turisztikai Ügynökség ezzel kapcsolatban kiadott egy segédletet, amely a falusi szálláshely létesítésének legfontosabb feltételeit és lépéseit veszi sorra, mi is ezt tesszük most:

EGYÉB SZÁLLÁSHELY / FALUSI SZÁLLÁSHELY LÉTESÍTÉSE

Milyen jogszabályokat kell figyelembe vennem?

Falusi vagy egyéb szálláshely?

A 2005. évi CLXIV. törvény értelmében egyéb szálláshely nem kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített épületben, de szálláshely-szolgáltatási céllal és nem magánszemély vagy nem egyéni vállalkozó által hasznosított, önálló rendeltetési egységet képező épületrész, ahol az egy szobában található ágyak külön-külön is hasznosításra kerülhetnek, illetve a szobák száma legfeljebb huszonöt, és az ágyak száma legfeljebb száz,

Az egyéb szálláshelyeken belül létezik a falusi szálláshely kategória.

A 239/2009. (X./20.) kormányrendeletben foglaltak szerint falusi szálláshely a Balatoni Kiemelt Üdülőkörzethez nem tartozó települések, valamint a gyógyhelyek kivételével az 5000 fő alatti településeken, illetve a 100 fő/km² népsűrűség alatti területeken található olyan egyéb szálláshely, amelyet úgy alakítottak ki, hogy abban a falusi életkörülmények, a helyi vidéki szokások és kultúra, valamint a mezőgazdasági hagyományok komplex módon, adott esetben kapcsolódó szolgáltatásokkal együtt kerüljenek bemutatásra.

239/2009. (X./20.) Korm. Rend alapján Egyéb szálláshelyre vonatkozó minimum követelmények:

6/A. Engedélyezési követelmény

1. A szoba nagysága:

 • a) egyágyas: legalább 8 négyzetméter,
 • b) két- vagy több ágyas: legalább 12 négyzetméter, a harmadik ágytól ágyanként további 4 négyzetméter,
 • c) legmagasabb ágyszám: szobánként 4 ágy, gyermekek számára emeletes ágy használata is megengedett.

2. Vizesblokk: a vendégek számára elkülönített fürdőszoba/zuhanyozó vagy mosdó, WC kefe tartóval, WC-papírtartó
papírral, higiéniai hulladéktárolóval.

3. Kávékonyha: kávé-, tea főzésére, reggeli jellegű ételek készítésére alkalmas berendezéssel
(főzőlap, mosogató, asztal, szék) és felszereléssel (edények), a vendégek számára elkülönített hűtőszekrény használattal.

6/B. Üzemeltetési követelmény

1. Ügyelet: a szállásadó vagy megbízottja a helyszínen vagy ügyeleti telefonszám megadásával biztosítja.

2. A helyszíni ügyeleti időszakon kívül a vendégek számára belépés biztosítása.

3. Takarítás:

 • a) vendégszoba legalább hetente egyszer, ágyneműhuzat- és törülközőcserével egyidejűleg. (ágynemű: 1 db paplan, 1 db párna személyenként, törülköző: 1 db kéztörlő, 1 db nagyméretű törülköző személyenként), az új vendégek érkezése előtt minden esetben,
 • b) a közösen használt helyiségek takarítása minden nap.

Milyen településeken lehet megvalósítani a szálláshely-fejlesztést?

Magánszálláshely, Egyéb szálláshely, Panzió:

 • 10 ezer főnél kevesebb;
 • 10 ezer fő feletti lakossággal rendelkező tanyás települések külterületei;
 • 10 ezer fő feletti lakossággal rendelkező tanyás települések 10 ezer fő alatti elkülönült településrészei;

Falusi száláshely:

 • 0-5000 fő közötti lakosságszámú településen:
  • o amely nem tartozik a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet parti és partközeli településeihez,
  • o illetve nem tartozik a természetes gyógytényezőkről szóló külön jogszabály alapján törzskönyvezett gyógyhelyek, települések közé
  • o 100 fő/km² népsűrűség alatti területeken

Hol kezdjem?

A szálláshely fekvése szerinti települési önkormányzat jegyzőjéhez kell bejelenteni a szálláshely létesítési igényt.

A szálláshely-szolgáltatás tekintetében

 • az üzemeltetési engedélyt kiadó,
 • a szálláshelyekről nyilvántartást vezető,
 • a szálláshely-szolgáltatási tevékenységet ellenőrző, valamint
 • a szálláshely-szolgáltatási tevékenység felügyeletét ellátó

hatóságként - a Kormány kijelölése alapján - egyaránt a szálláshely fekvése szerinti illetékes települési önkormányzat, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzője jár el.

Milyen közreműködő szakhatóságok vannak az engedélyezési eljárásnál?

A falusi szálláshely engedélyezése iránti eljárásban szakhatóságok nem működnek közre.

Mennyi idő, mire mindent elintézek?

A pályázat nyerése után a konkrét üzemeltetési kérelmet a jegyzőnek az általános, 30 napos ügyintézési határidőn belül kell elbírálnia, ezt a határidőt a jegyző egy alkalommal 30 nappal meghosszabbíthatja.

Ki adja ki a működési engedélyt?

Ha a kérelem és a szálláshely is megfelel a jogszabályi feltételeknek, a jegyző a szálláshely-üzemeltetési engedélyt kiadja.

A jegyző az engedély megadásával egyidejűleg a szolgáltató részére erről külön igazolást is kiállít. A jegyzőnek az eljárásért az általános tételű eljárási illetéket, azaz 3 000 Ft-ot kel megfizetni a kérelem benyújtásakor, a kérelemre ragasztott illetékbélyeggel.

Kihez fordulhatok segítségért?

 • Jegyző –a szálláshely fekvése szerinti települési önkormányzat jegyzője
 • Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége (FATOSZ) www.fatosz.eu : a falusi turisztikai szolgáltatók érdekképviseleti szervezete, a Nemzeti Tanúsító Védjegy „gazdája"
 • Tourinform Irodák www.tourinform.hu és Magyar Turizmus Zrt. (MT Zrt.) www.szakmai.itthon.hu : turisztikai marketing és a Nemzeti Turisztikai adatbázisba történő bekerülés, kiadvány terjesztés, turisztikai kiállításokon és rendezvényeken történő megjelenés

Hogyan lehetek napraforgós szálláshely?

A "napraforgós" Nemzeti Tanúsító Védjegy hazánkban az egyetlen, egységesen elismert, országos minőségbiztosítási rendszer, melynek alapvető célja a falusi szálláshelyek osztályba sorolása.

A támogatást igénylő vállalja, hogy legkésőbb a záró kifizetési igénylésiég megszerzi a minősítést.

A védjegy odaítéléséről és a napraforgós besorolásról (egytől négy napraforgóig) a Magyar Turisztikai Ügynökség delegáltjaiból és a FATOSZ képviselőiből delegáltjaiból álló Bíráló Bizottság dönt. A védjegy 5 évig érvényes, de minden évben ellenőrzik a szálláshelyeket.

A minősítési alapkövetelményekről és a védjeggyel kapcsolatos egyéb tudnivalókról bővebb információ itt található:

https://falusiturizmus.eu/hirek/vedjegy/

Milyen turisztikai marketing eszközöket vehetek igénybe ingyenesen?

A Nemzeti Turisztikai Adatbázisba (NETA) történő bekerülés ingyenes. Az adatbázis képezi az alapját a www.itthon.hu honlapnak és a Tourinform Irodák információs rendszerének.

A FATOSZ adatbázisába (www.fatosz.hu) automatikusan bekerülnek a minősített falusi szálláshelyek.

További információk:

 

Pazsiczki-Kecze Zsanett
Pazsiczki-Kecze Zsanett

A Debreceni Egyetem Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Karán végeztem gazdálkodási –és menedzsment szakon, pénzügyi szakirányon. Tanulmányaimat a Gazdaságtudományi Karon, okleveles közgazdászként fejeztem be vállalkozásfejlesztő mesterszakon, 2016 januárjában.
Mesterképzésem során lehetőségem volt részt venni gazdálkodó szervezetek tevékenységének elemzésében, komplex fejlesztési feladatainak megoldásaiban illetve startupok elindulásának folyamatában. Megismerkedtem továbbá Magyarország és az Európai Unió által elérni kívánt célkitűzésekkel, ezekhez igazodva a meghirdetett különböző operatív programokkal és azok meghatározott prioritásaival.

A Vanessia Kft-hez 2016 tavaszán csatlakoztam, és ezidáig 250 projekt elkészítésében működtem közre. Ezen számos projekt kidolgozása által vehettem részt gazdasági társaságok fejlesztési céljainak megvalósításában. Szüleim vállalkozásából is adódóan szívügyem a mezőgazdasági és vidékfejlesztési területen gazdálkodók támogatása, úgy, mint a pincészetek, borászatok fejlesztése; élelmiszerfeldolgozás; turisztikai fejlesztési programok; állattartó telepek korszerűsítése, kertészetek korszerűsítése. További szakterületeim gazdaságfejlesztés, infokommunikációs fejlesztések. A jövőben szeretném mélyíteni tudásomat a kutatás-fejlesztés és humánerőforrás fejlesztés területén is, mely számtalan kihívást és új feladatok ellátását jelenti számomra.

2021-től vezető tanácsadóként örömmel kísérem végig a vállalkozások gazdálkodási sajátosságait, értékteremtő tevékenységeit, elősegítve a cég partnereinek további fejlődését.

 

ELÉRHETŐSÉGEIM:

  (+361) 319-2707/116 mellék    (+36 30) 416-9489   zsanett[kukac]vanessia.hu

 

Új hozzászólás

Új hozzászóláshoz kérem, töltse ki az alábbi űrlapot. A *-gal jelölt mezők megadása kötelező.

https://www.high-endrolex.com/33