Továbbra is elérhető a mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztését támogató pályázat

A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése

A napjainkban sújtó szárazság és az ebből következő terméshiány hatalmas veszteségeket termel a magyar gazdálkodóknak. Az éghajlat globális alakulásával párhuzamosan egyértelmű változások mutathatók ki a hazai hőmérsékleti és csapadékviszonyokban. Az utóbbi három évtized során a hőmérséklet drasztikus növekedése következett be, mellyel párhuzamosan egyre kevesebb a csapadék. A klímaváltozás következtében a csapadék mennyisége és időbeli eloszlása is szélsőségesebbé, kiszámíthatatlanabbá válik. Az egyenlőtlen csapadékeloszlás és az egyre gyakoribbá váló aszályok miatt a mezőgazdaság klímaváltozásnak való kitettsége nő. Ebben a környezetben érdemes lehet minden olyan lehetőséget megragadni, ami elősegíti az új környezeti viszonyokhoz való alkalmazkodást.

Erre szolgálhat jó lehetőséget az említett pályázati lehetőség, amely célja a mezőgazdasági termelés biztonsága és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodása érdekében a vízvisszatartás, a vízkészleteinkkel való fenntartható gazdálkodás, takarékos öntözési technológiák elterjesztése, a klímaváltozásnak ellenálló termelési módszerek és fenntartható területhasználat biztosítása, a felszíni és felszín alatti víztestek mennyiségi szempontból jó állapotba hozásához és/vagy a jó állapotuk megőrzéséhez szükséges intézkedések támogatása.

A támogatás összege, mértéke:

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: maximum 3 milliárd Ft.

 • közép-magyarországi régióban megvalósuló fejlesztés esetén az összes elszámolható költség 40%-a,
 • a nem közép-magyarországi régióban megvalósuló fejlesztés esetén az összes elszámolható költség 50%-a.
 • Fiatal mezőgazdasági termelő számára 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitás jár. 3. A kollektív módon végrehajtott projektek 20 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

A támogatást igénylők köre:

Mezőgazdasági termelő, amennyiben:

 • igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben mezőgazdasági tevékenységből származó legalább 6 000 euró STÉ üzemmérettel rendelkezik;
 • igazolja a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kollektív formában is van lehetőség.

Termelői csoport és termelői szervezet esetén a csoportban részt vevő tagoknak a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozó árbevételét össze kell számolni, és az összeszámolt árbevétel legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből kell, hogy származzon. Továbbá a csoportban részt vevő tagok legalább 50 %-ának vonatkozásában igazolni kell a legalább 6000 euró értékű üzemméretettel való rendelkezést a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti év vonatkozásában.

A támogatási kérelmek benyújtásának határideje:

 • 2022. október 4.
 • 2022. december 30.

Támogatható tevékenységek köre:

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatók:

I. Öntözőberendezések vízellátását biztosító vízvisszatartás létesítményeinek támogatása fenntartható vízkészlet-gazdálkodás biztosításával, ezen belül víztározók létesítésének támogatása közepes nagyságú tározók kialakítása révén, amelyek mérete már megengedi, hogy öntözővíz kivétel is lehetséges legyen

 • a) tározótér kialakítása, építése, a területre hulló csapadék és felgyülemlett belvíz visszatartására, tárolására,
 • b) geotextíliák elhelyezése,
 • c) tározó terek vízzáró szigetelése,
 • d) tábla szintű vízkormányzási művek kialakítása: a víztározóba gyűjtendő víz útjának kialakítása (csatorna, vizes árkok),
 • e) partvédő művek, földművek kialakítása.


II. Természetes szűrőmezők kialakítása a keletkezett felesleges és a gazdálkodás szempontjából káros vizek összegyűjtést követő tápanyag terhelésének csökkentése, majd befogadó vízfolyásba történő továbbítása céljából:

 • a) a szűrőmező létesítésére alkalmas tér kialakítása, építése,
 • b) szűrőmező kialakítása,
 • c) rávezetés és elvezetés céljából szabályozó műtárgyak kiépítése.

III. Mezőgazdasági területekhez kapcsolódó meliorált utak kialakítása:

 • a) meliorált út kialakítása, felújítása, szélesítése,
 • b) egy- vagy kétoldalú útárkok kialakítása,
 • c) szükséges átemelők,
 • d) forgalom átvezetésre alkalmas létesítmény kiépítése.

IV. Meglévő öntözőberendezések vízfelhasználás hatékonyságának javítása, valamint öntözési infrastruktúra és kapcsolódó műtárgyainak fejlesztése, rekonstrukciója

 • a) vízi létesítmények és kapcsolódó műtárgyainak rekonstrukciója, fejlesztése,
 • b) a meglévő elavult rendszer elemeinek cseréje: új korszerű (víz – és energiatakarékos) gépek, berendezések és szerelvények telepítése,
  • új öntözőgépek telepítése,
  • új csővezetékek,
  • jobb hatásfokú szórófejek beépítése,
  • automatizált öntözőtelepek kialakítása,
  • az automatizált rendszerhez szükséges meteorológiai állomás beszerzése,
  • talajszondák telepítése,
  • szivattyútelepek felújítása,
 • c) korszerű távvezérelt/automatizált rendszerek kiépítéséhez kapcsolódó számítógépes szoftverek és eszközök, IKT fejlesztések vásárlása,
 • d) tápanyag-utánpótlás rendszerének kialakítása,
 • e) földmedrű csatornák burkolása.

V. Új öntözőberendezések beszerzése, illetve új öntözővíz-szolgáltató művek létrehozása

 • a) vízi létesítmények és kapcsolódó műtárgyainak építése,
 • b) felszíni és felszín alatti vízkivételi művek kialakítása,
 • c) új korszerű (víz – és energiatakarékos) gépek, berendezések és szerelvények telepítése,
  • öntözőgépek,
  • szivattyúk,
  • szűrők,
  • csővezetékek,
  • szerelvények,
  • távvezérlő rendszerek,
  • meteorológiai állomás,
  • talajszondák,
 • d) korszerű távvezérelt/automatizált rendszerek kiépítéséhez kapcsolódó számítógépes szoftverek és eszközök, IKT fejlesztések vásárlása,
 • e) tápanyag-utánpótlás rendszerének kialakítása.

VI. Öntözőberendezések energiafelhasználás hatékonyságának javítása

 • a) meglévő, alacsony hatásfokú (diesel üzemű) szivattyúk cseréje, energiatakarékos gépek beszerzése, amely által legalább 10% egységnyi energiahatékonyság javulás teljesítése az elvárás,
 • b) megújuló energiaforrások használata (különösen szél-és napenergia felhasználása)

A pályázattal kapcsolatos bármilyen kérdéssel keressenek bennünket bizalommal.

Szántó Zoltán
Szántó Zoltán

A Nyugat-magyarországi Egyetem Felsőfokú tanulmányaimat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Állam- és Közigazgatástudományi Karán kezdtem meg, ahol nemzetközi közigazgatási szakirányon szereztem alapdiplomát. Ezt követően a Budapesti Corvinus Egyetem nemzetközi gazdaság és gazdálkodás szakán szereztem mesterfokozatú diplomámat.

Egyetemi tanulmányaim mellett 2019-ben a KÉSZ Holding Zrt.-nél kezdtem munkámat, ahol a vállalat hazai és nemzetközi technológiafejlesztéses és innovációs pályázatainak megvalósításával foglalkoztam. A Vanessia Kft.-nél 2021-ben kezdtem dolgozni, mint pályázati tanácsadó. Ez idő alatt számos sikeres projekt megvalósításában vehettem részt.

Munkám során elsősorban gazdaságfejlesztés, energetika, valamint mezőgazdaság és vidékfejlesztés területeivel foglalkozom.

 

ELÉRHETŐSÉGEIM:

 (+361) 319-2707       +36 20 400 4415      zoltan[kukac]vanessia.hu

 

Új hozzászólás

Új hozzászóláshoz kérem, töltse ki az alábbi űrlapot. A *-gal jelölt mezők megadása kötelező.