Tőlünk kérdezték a 2017. évi Fiatal Gazda pályázat kapcsán

Az elmúlt hetekben is számos kérdést kaptunk a VP2-6.1.1-16 kódszámú "A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás" című pályázat vonatkozásában. Hogy segítsük a felkészülésüket, íme az újabb kérdéscsokor és az azokra adott válaszaink:

1 ha alatti földterületek, illetve zárt kertek esetében, hogyan történhet az STÉ igazolása?

A felhívás módosítása alapján az üzemméret igazolása növénytermesztés esetén kizárólag a támogatást igénylő által benyújtott - jelen felhívás szerinti támogatási kérelem benyújtási évében beadott - egységes területalapú támogatási kérelme (a továbbiakban: TERA kérelem), vagy ha az még nem került benyújtásra, akkor a támogatási kérelem benyújtását megelőző évben beadott TERA kérelme alapján számolt, mezőgazdasági tevékenységből származó üzemmérettel.

Az 1 ha alatti területeket az egységes kérelemben meg jelet jelölni, így amennyiben a támogatást igénylő a 2017. évben benyújt egységes kérelmet, akkor az abban megadott adatok figyelembe vehetők az üzemméret számítása során. Természetesen ebben az esetben, mivel 1 ha alatti területekről van szó, SAPS támogatást nem lehet igényelni.

Szükséges-e, hogy a működés során az árbevétel több mint 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származzon?

A pályázati felhívás nem határoz meg olyat, hogy az összes árbevétel legalább 50%-át mezőgazdasági termelésből származó árbevételnek kell kiadnia. Elvárás az, hogy a vállalkozás főtevékenységeként mezőgazdasági tevékenység legyen bejelentve.

Amennyiben az ügyfél a saját maga által tenyésztett sertést feldolgozza és értékesíti, akkor az ebből származó árbevételt a pénzügyi terv 6. sorában, a mezőgazdasági tevékenységből származó árbevételként kell-e/lehet-e feltüntetni?

A pályázati felhívás 12. melléklete alapján:

„8. sor: Egyéb tevékenységek árbevétele:

Az egyéni vállalkozás fent nem szerepeltetett további árbevételei, pl. erdőgazdálkodás, falusi turizmus stb.

A mezőgazdasági termékek elsődleges feldolgozásából származó bevételt (előállított takarmány, előállított élelmiszer értékesítéséből származó bevételt) az egyéni vállalkozónak a vonatkozó jogszabályok és TEÁOR szám alapján itt kell feltüntetnie."

Ennek megfelelően a mezőgazdasági termékek elsődleges feldolgozásából származó bevételt a 8. sorban (Egyéb tevékenységek árbevétel)e kell feltüntetni. Ez alól egy kivétel van, a saját termelésű szőlő feldolgozásából származó bortermelés, melyet a 12. melléklet 6. sora említ.

A gyakorlatban, ha a 4. év végére kell a vállalásokat megtenni, az 5. évben mi az elvárás?

Az elvárás szerint a 4. év végére kell teljesíteni a vállalásokat, az 5. évben fenn kell azt tartani, illetve eddigi gyakorlat szerint amennyiben korábban éri el a vállalt szintet, azt onnantól szükséges fenntartani, így aztán az óvatos és inkább folyamatos növekedés a javasolt

A pályázatban többlet pontért lehetőség van vállalni, hogy az első kifizetési kérelem benyújtásától a működtetési időszak végéig, az egyéni vállalkozó vagy jogi személy székhelyétől a gazdaságának legtávolabbi pontja (telephelye, fióktelepe, földterülete) legfeljebb 30 km sugarú körön belüli távolságra lesz. Egyéni vállalkozó esetében a székhely a kizárólag a lakhelyével megegyező lehet?

Az egyéni vállalkozás székhelyével kapcsolatosan nem szükséges hogy az állandó lakcím legyen a székhely (vagy bármelyik a lakcímkártyán szereplő cím), választható más cím is (pl. székhelyszolgáltatás ugyanúgy működik egyéni vállalkozások esetében, mint más gazdasági társaságoknál). Azonban amennyiben nem saját tulajdonú ingatlan a székhely úgy szükséges a tulajdonosok hozzájárulása, hogy vállalkozói tevékenységet jelenthessen be az adott címre.

Mi történik abban az esetben, ha a pályázatban vállalom, hogy 1 teljes munkaidős alkalmazottat foglalkoztatok, de csak egy részmunkaidős foglalkoztatás valósul meg. 6 pont után van visszafizetési kötelezettség, vagy csak 3?

Az alkalmazottal kapcsolatosan azt a választ kaptam, hogy amennyiben teljes munkaidőst vállalunk, de csak részmunkaidős foglalkoztatás teljesül, akkor is a teljes 6 pont után van visszafizetési kötelezettség, nem pedig a 2 vállalás közti különbözet (azaz 3 pont után).

Főiskolai terület- és vidékfejlesztés szakirány elfogadható-e vajon felsőfokú vidékfejlesztés szakirányú képzésként?

A VP2-6.1.1-16 kódszámú A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás pályázati felhívása 4.1 pontja alapján a 6. és 7. mellékletben felsorolt végzettségek fogadhatóak el. A felhívás nem rendelkezik a végzettségek megfeleltetéséről. Amennyiben adott végzettség nem szerepel a felhívásban, akkor az ügyfél nem lehet jogosult a támogatásra.

Szakmai gyakorlatként elfogadható-e az iskolai mezőgazdasági szakmai gyakorlat, amennyiben az iskolai rendszer keretében az utolsó 2 év teljes mértékben gyakorlat, melyről az iskola igazolást is kiállít?

 • Szakmai gyakorlat igazolásra csak munkaviszony fogadható el?
 • Megbízási jogviszony; diák munka; segítő családtag; önkéntesség- (szociális szövetkezet); stb. elfogadható-e, illetve melyik fogadható el?
 • Kell-e igazolni, hogy a gyakorlati idő alatt történt bérfizetés? (pl.iskolai rendszerben nincs, illetve segítő családtagként sincs bérfizetés)

A felhívás 4.4.2 pontja alapján a szakmai gyakorlat igazolása 2 módon történhet:

 • NEBIH igazolás az első őstermelői igazolvány kiállításáról és az értékesítési betétlap valamint a mezőgazdasági termelő tevékenység bejelentését igazoló, az állami adóhatósághoz benyújtott T101 jelű nyomtatvány másolata vagy
 • munkaszerződés másolata vagy, munkáltatói igazolás.

Amennyiben nem bejelentett munkaviszony/megbízás keretében történt a gyakorlat, akkor az nem fogadható el. Ennek megfelelően, az iskolai szakmai gyakorlat a pályázat keretében nem elfogadható.

Méhészkedés esetében az OMME megfelel-e termelői csoportnak?

Méhészettel foglalkozó TÉSZ-ek is vannak, a lista nem biztos, hogy aktualizált, de támpontot adhat:

 • Mézprodukt Szövetkezet
 • A Bácskai Méhészek Szövetkezete
 • Nektár-Trade Szövetkezet
 • Dombó-Nektár Méhészeti Termeltető és Értékesítő Szövetkezet
 • Pápa és Környéke Méhész Szövetkezet
 • Nyírségi és ÖKO-MELLI Szövetkezet
 • Kisalföldi Méhészek Szövetkezete

Az OMME nem fogadható el termelői csoportként.

Kötelezően csatolandó dokumentum természetes személy esetében az egyéni vállalkozói tevékenységről a Belügyminisztérium Nyilvántartásokért Felelős Helyettes Államtitkársága által kiállított igazolás, amely tartalmazza az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő adatokat. Elfogadják-e azt az igazolást, amelyen kiállítóként nem a Belügyminisztérium szerepel, hanem a Kormányhivatal, illetve adott esetben elfogadható-e az Webes Ügysegéd akalmazással kapott visszaigazolás?


A támogatási kérelem benyújtásakor a következő mellékleteket szükséges csatolni:

 • Természetes személy esetében az egyéni vállalkozói tevékenységről a Belügyminisztérium Nyilvántartásokért Felelős Helyettes Államtitkársága által kiállított igazolást, amely tartalmazza az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő adatokat."

Ennek megfelelően az ügyfélnek a Belügyminisztérium Nyilvántartásokért Felelős Helyettes Államtitkársága által kiállított igazolást kell a kérelemhez csatolni, mely tartalmazza az összes egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő adatot, változást.

Hatósági bizonyítvány az alábbi módokon igényelhető:

 • a Webes Ügysegéd alkalmazáson keresztül az erre a célra rendszeresített űrlapon (a továbbiakban: elektronikus bejelentés)
 • az ország bármely járási (fővárosi kerületi) hivatalánál (okmányiroda/kormányablak) személyesen
 • postai úton a Belügyminisztérium Okmányfelügyeleti Főosztályától.

Fentiek közül bármelyik módon kapott igazolás elfogadható.

Elektronikus úton, a Webes Ügysegéd alkalmazáson keresztül, a hatósági bizonyítvány igényléséhez Ügyfélkapu-regisztrációval vagy Telefonos Azonosítási szolgáltatásra vonatkozó regisztrációval szükséges rendelkezni

Az ország bármely járási (fővárosi kerületi) hivatalánál (okmányiroda/kormányablak) személyesen vagy meghatalmazott útján is kérelmezhető hatósági bizonyítvány.

A „HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY iránti kérelem az egyéni vállalkozók nyilvántartásában kezelt adatok igazolásáról" elnevezésű kérelmet pontos kitöltés után illetékbélyeggel ellátva postai úton kell benyújtani a 1476 Budapest, Pf.:281. címre. A kérelem kitöltéséhez tájékoztatást talál a "Kitöltési útmutató hatósági bizonyítvány iránti kérelemhez" dokumentumban.

Fontos, hogy az igazolásnak tartalmaznia kell az egyéni vállalkozás indítása óta eltelt időszak összes változását, az igazolást ennek megfelelően kérje meg (pl. főtevékenység kezdeti időpontja)

Önnek is van kérdése pályázóképessége meghatározása kapcsán? Tegye fel szakértőinknek, akár itt hozzászólásban, akár privát üzenetben.

Pólyik Viola
Pólyik Viola

A Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Karának gazdálkodási és menedzsment alapszakán végeztem 2009-ben, majd munka mellett tanulmányaimat a Debreceni Egyetem nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterképzési szakán folytattam. Ennek elvégzését követően 2012-ben szereztem mesterfokozatú diplomámat.

2010 óta dolgozom a Vanessia Kft-nél. Kezdetben projektmenedzserként a nyertes pályázatokat kezeltem, de az elmúlt évek alatt pályázatírói tapasztalatokat is szereztem, melynek segítségével a pályázati tanácsadás és értékesítés vált a legfőbb feladatommá. Szeretek emberekkel dolgozni, így a legnagyobb öröm, amikor kollégáimmal és az ügyfelekkel konstruktívan együttműködve, közösen járulunk hozzá a fejlesztési célok eléréséhez.

2015 Január óta vezetem debreceni irodánkat, mely pozíció számtalan kihívást és új feladatok ellátását jelenti számomra.

ELÉRHETŐSÉGEIM:

 (+36 52) 953-017        (+36 20) 400-4412       viola[kukac]vanessia.hu

 

Új hozzászólás

Új hozzászóláshoz kérem, töltse ki az alábbi űrlapot. A *-gal jelölt mezők megadása kötelező.

https://www.high-endrolex.com/33