A Pest megyei telephelyfejlesztési pályázat alapvető feltételei

Múlt héten már beszámoltunk róla, hogy ma Nemzetgazdasági Minisztérium kiírásában megjelent a Pest megye területén működő mikro-, kis- és középvállalkozások telephelyfeltételeinek javítását támogató pályázat.

A pályázatot rendkívül nagy érdeklődés övezi, de az elmúlt hét megkereséseiből az is kiderült számunkra, hogy sokan hibásan értelmezik magát a felhívást, amely néhány ponton valóban szigorú feltételeket támaszt és sokan már itt kihullanak a pályázói kőrből. Lássuk a legfontosabbakat ezek közül:

 • A pályázaton csak az a vállalkozás indulhat, amelynek Pest megyei településen van a székhelye (Budapesti székhely nem megfelelő), ráadásul az is feltétel, hogy ennek a székhelynek már legalább 2017. december 31. óta bejegyzett székhelynek kell lennie.
 • Nem feltétel, hogy a fejlesztés a pályázó székhelyét érintse, ez lehet egy másik telephelye is, de a pályázat keretében szintén csak és kizárólag Pest megyei településen megvalósuló fejlesztés támogatható (Budapesti nem).
 • A fejlesztéssel érintett székhely/telephely 100%-ban a pályázó cég tulajdonában kell, hogy legyen.
 • A pályázó vonatkozásában szintén szigorú elvárás, hogy csak az alábbi TEÁOR listán szereplő főtevékenységgel bejegyzett vállalkozás nyújthat be támogatás kérelmet: TEÁOR lista
 • Nem feltétel, hogy a fejlesztendő tevékenység maga a főtevékenység legyen, de a fejlesztendő tevékenységnek is szerepelnie kell az említett TEÁOR listán.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

A pályázat keretösszege: 4,5 milliárd Ft

A támogatás összege:

 • regionális beruházási támogatás esetén: 20-100 millió Ft
 • kis- és középvállalkozásoknak nyújtott beruházási támogatás esetén: 20-100 millió Ft
 • de mimis támogatás esetén: 20-60 millió Ft

A támogatás kizárólag egy jogcímen vehető igénybe

Támogatás mértéke:

 • regionális beruházási támogatás esetén: 30-55%
 • kis- és középvállalkozásoknak nyújtott beruházási támogatás esetén: 10-20%
 • de minimis támogatás esetén: 55%

Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Önállóan támogatható tevékenységek:

 • a termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, létesítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása Pest megyében
 • a termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévő épületek átalakítása, bővítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása, kapcsolódó közműhálózat kiépítése, korszerűsítése, bővítése Pest megyében

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek

 • az önállóan támogatható tevékenységek valamelyikéhez közvetlenül kapcsolható eszközbeszerzés a hozzá tartozó szoftverrel együtt, amennyiben a beszerzendő eszköz az ingatlanra rá-, vagy beépítésre kerül és az adott ingatlanon végzett tevékenységhez kapcsolódik;
 • megújuló energiaforrások alkalmazása, nem nagyobb mértékben, mint ami a vállalkozás energiaigényét fedezi - kizárólag kis- és középvállalkozásnak nyújtott beruházási támogatás és de minimis támogatás jogcímek esetén elszámolható;
 • bemutatóterem kialakítása/építése, amennyiben a gyártási tevékenységhez köthető;
 • a telephely belső közlekedési felületeinek felújítása vagy kiépítése; belső parkolók felújítása vagy kiépítése;
 • iroda építése/fejlesztése;
 • szolgáltatások igénybevétele esetén: Kizárólag de minimis jogcímen igénybe vett támogatás esetén számolhatók el a külső, harmadik féltől megrendelt, a támogatott tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó alábbi szolgáltatások igénybevételének költségei számolhatók el, úgymint a beruházások megvalósításához szükséges szakmai szolgáltatások igénybevételének költségei (tervezési költség, építési műszaki ellenőr díja, illetve amennyiben releváns, a tervellenőr díja; a megvalósítás során felmerült hatósági eljárási, igazgatási szolgáltatási díjak, könywizsgálat, stb).

Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek

 • beruházásarányos akadálymentesítés (amennyiben releváns);
 • szórt azbeszt mentesítése (amennyiben releváns);
 • műszaki ellenőr alkalmazása;
 • nyilvánosság biztosítása.

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

I) Főtevékenységhez kapcsolódó költségek - bármely jelen Kiírásban támogatott jogcímen nyújtott támogatás esetén:

 • terület előkészítés - kármentesítéshez kapcsolódó műszaki beavatkozás költsége;
 • építéshez kapcsolódó költségek - átalakítás, bővítés, felújítás esetén beleértve az épületgépészet, az energiahatékonysági intézkedések, a közművek kialakításának/felújításának, valamint az azbesztmentesítés költségeit is;
 • eszközbeszerzés költségei: bekerülési érték, beleértve a kapcsolódó szállítás, üzembe helyezés, valamint a közvetlenül kapcsolódó betanítás költségét is - eszközbeszerzés költsége a pályázat keretében csak abban az esetben elszámolható, ha a beszerzendő eszköz az építési beruházáshoz közvetlenül kapcsolódik, és a fejlesztendő ingatlanba be- vagy ráépítésre kerül, és az adott ingatlanon végzett tevékenységhez kapcsolódnak. Napelemes rendszer beszerzése és telepítése kizárólag de minimis jogcímen elszámolható;
 • immateriális javak beszerzésének költsége: szoftver bekerülési értéke, vagyoni értékű jog bekerülési értéke, egyéb szellemi termék bekerülési értéke, amennyiben ezek a fentiek szerint vásárolt eszköz üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükségesek.

II) Beruházás előkészítés, tervezéshez kapcsolódó költségek (kivéve közbeszerzési eljárások lefolytatásának költsége} - regionális beruházási támogatás és kkv-knak nyújtott beruházási támogatási jogcím esetén csak azok az előkészítési költségek számolhatóak el, melyek aktiválásra kerülnek a fejlesztéssel érintett ingatlan vonatkozásában

 • előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége;
 • környezeti hatásvizsgálat;
 • szakvélemények (pl.: épületenergetikai szakértő);
 • rehabilitációs környezettervező műszaki tervek, kiviteli és tendertervek elkészítése, ezek hatósági díja; üzleti terv.

Ill) Közbeszerzési eljárások lefolytatásához kapcsolódó költségek - kizárólag de minimis jogcímen nyújtott támogatás esetén

 • közbeszerzési szakértő díja közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység;
 • közbeszerzési eljárás díja.

IV) Műszaki ellenőri szolgáltatáshoz kapcsolódó költségek - kizárólag de minimis jogcímen nyújtott támogatás esetén

 • műszaki ellenőri szolgáltatás költsége;
 • egyéb műszaki jellegű szolgáltatások költsége;
 • egyéb mérnöki szakértői díjak (pl.: rehabilitációs környezettervező szakmérnök/szakértő díja megvalósítás alatt).

V) Projektmenedzsmenthez kapcsolódó költségek - kizárólag harmadik féltől megrendelt, a támogatott tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó szolgáltatások igénybevételének költségei vonatkozásában, kizárólag de minimis jogcímen nyújtott támogatás esetén:

 • projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása: munkabér, foglalkoztatást terhelő adók, járulékok, személyi jellegű egyéb kifizetések;
 • projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség: utazási költség, helyi közlekedés költségei, napidíj;
 • projektmenedzsmenthez igénybe vett szakértői szolgáltatás díja: egyéb projektmenedzsment költség, projektmenedzsmenthez kapcsolódó iroda, eszköz és immateriális javak bérleti költsége, projektmenedzsmenthez kapcsolódó anyag és kis értékű eszközök költsége.

VI) Tájékoztatáshoz, nyilvánosság biztosításához kapcsolódó költségek - kizárólag de minimis jogcímen nyújtott támogatás esetén

 • A kiírás 5.2.4. fejezetben részletezett tevékenységekhez kapcsolódó költségek.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

A pályázat benyújtása a Kincstár honlapján található elektronikus felületen (http://www.allamkincstar.gov.hu/) lehetséges. Elektronikus feltöltés határideje: a Felhívás megjelenését (2018. április 6.) követő 30. naptól a pályázati felhívás megnyílását követő 30. napig

A pályázatról készített rövid összefoglalónkat itt tudja letölteni: Pest megyei mikro-, kis- és középvállalkozások telephely-feltételeinek javítása

 

Papp Róbert
Papp Róbert

A Debreceni Egyetem Agárgazdasági és Vidékfejlesztési karán végeztem Vidékfejlesztő Agrármérnök szakon. Tanulmányaim során a mezőgazdaság mellet széleskörű ismeretekre tettem szert a közgazdaságtan, a vállalatgazdálkodás és a menedzsment ismeretek területén. Képzésünk deklarált célja az volt, hogy megismerjük a vidéki térségek és az itt működő vállalkozások mindennapjait, gazdálkodási sajátosságait, hogy tudásunkkal később elősegítsük fejlődésüket és felzárkóztatásukat.

Az egyetem után Londonba költöztem azzal a céllal, hogy kicsit jobban felfedezzem a világot, ami életem meghatározó pozitív élményének bizonyult. Angliát követően tele energiával és határozott világmegváltó szándékkal tértem haza és jelentkeztem pályázatírónak a Vanessia Kft. csapatába. Az azóta eltelt hat évben Junior pályázati tanácsadóból Vezető tanácsadóvá váltam, és a technológiafejlesztés, kutatás-fejlesztés, turisztika területén értem el legnagyobb sikereimet. Ha visszatekintek, örömmel tölt el a több mint 400 sikeres pályázat, a megvalósult projektek, a sok bizalom és lehetőség, amit kaptam és a számos barátság, ami idő közben kialakult. Büszke vagyok, ha visszagondolok, hogy voltak ügyfeleim, akik egy robogóval vagy egy kopott öreg Audival érkeztek az első tárgyalásunkra és mára sikeres és elismert vállalkozók lettek; és arra is, hogy olyan irodák ajtói nyíltak meg előttem, melyekről azelőtt csak az újságokban olvastam. Ahogy idáig, a jövőben is várom az új ötleteket, az új ügyfeleket, hogy hosszú távon közösen gondolkodva, mintegy külsős munkatársként támogassam vállalkozásuk fejlődését.

ELÉRHETŐSÉGEIM:

 (+361) 319-2707/117-es mellék   (+36 30) 368-2006   robi[kukac]vanessia.hu

Új hozzászólás

Új hozzászóláshoz kérem, töltse ki az alábbi űrlapot. A *-gal jelölt mezők megadása kötelező.