Hasznos kérdések az infokommunikációs termékek és szolgáltatások piacosítását támogató pályázattal kapcsolatban

Tavaly, 2017 március 8-án indult az újszerű infokommunikációs ötletek piaci termékké és szolgáltatássá fejlesztését, bevezetését és üzleti hasznosítását támogató GINOP-3.1.2-8.2.4-16 kódszámú felhívás beadási szakasza.

Az elmúlt csaknem 1 évben a pályázatra 73 db kérelem érkezett be összesen 1,5 milliárd forint támogatási igénnyel. A teljes rendelkezésre álló keret 10,1 milliárd forint.

A pályázaton kizárólag az IKT ágazatban működő  (főtevékenységként bejegyzet) cégek indulhatnak, amelyek rendelkeznek 1 teljes lezárt üzleti évvel és az árbevételük legalább 50%-a infokommunikációs tevékenységből származik

A pályázatban támogatható tevékenységek:

 • IKT termékek és szolgáltatások ágazati specifikációja, testreszabása, továbbfejlesztése, tesztelése
 • új IKT termék verziók és szolgáltatások kapcsán fejlesztői és tesztkörnyezet kialakítása, fejlesztői és felhasználói kézikönyvek elkészítése
 • nemzetközi szakkiállításokon, konferenciákon, egyéb rendezvényeken (pl. termékbemutatókon, szoftverbemutatókon, B2B partnertalálkozókon) való részvétel
 • piacra jutás támogatása (marketing tevékenységek, egyéb piacra jutáshoz kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele)
 • tanácsadás igénybevétele, beleértve a szoftver és IT szolgáltatás lokalizációt (fordítás és honosítás) és a külpiaci megjelenést lehetővé tevő online fejlesztést (pl.: több nyelven elérhető)
 • szerzői jogi, szabadalmi és iparjogvédelmi dokumentáció honosítása
 • külpiaci tevékenységért felelős, belföldön foglalkoztatott munkatárs(ak) tevékenysége.

A vissza nem térítendő támogatás összege:

 • Legutóbbi lezárt teljes üzleti évben összes nettó értékesítési árbevételen belül 10% alatti arányú exportárbevétellel rendelkező támogatást igénylők esetében minimum 2 millió Ft, maximum 25 millió Ft lehet.
 • Legutóbbi lezárt teljes üzleti évben összes nettó értékesítési árbevételen belül 10% vagy a feletti arányú exportárbevétellel rendelkező támogatást igénylők esetében minimum 2 millió Ft, maximum 40 millió Ft lehet.

A vissza nem térítendő támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 40 %-a lehet.

A kölcsön összege:

 • Legutóbbi lezárt teljes üzleti évben összes nettó értékesítési árbevételen belül 10% alatti arányú exportárbevétellel rendelkező támogatást igénylők esetében minimum 2,5 millió Ft, maximum 32 millió Ft lehet.
 • Legutóbbi lezárt teljes üzleti évben összes nettó értékesítési árbevételen belül 10% és a feletti arányú exportárbevétellel rendelkező támogatást igénylők esetében minimum 2,5 millió Ft, maximum 50 millió Ft lehet.

A kölcsön összege meg kell, hogy haladja a vissza nem térítendő támogatás összegét, kamata: 1%/év

Nézzünk néhány gyakran feltett kérdést ezzel a konkrét a pályázattal kapcsolatban:

KÉRDÉS: Már a benyújtáskor is szükséges legalább 1 fő foglalkoztatása a vidéki telephelyen, vagy elegendő az alkalmazottat a projekt megkezdésekor felvenni?

VÁLASZ: A Felhívás 4.1 Támogatást igénylők köre e) pontja alapján a kevésbé fejlett régióban lévő székhelyen, fióktelepen vagy telephelyen legalább egy fő állandó foglalkoztatottat legkésőbb a projekt megkezdésétől alkalmazni kell. Ennek megfelelően nem szükséges a projekt benyújtásakor már foglalkoztatni, azonban felhívjuk figyelmét, hogy a Felhívás 4.1. d) pontja alapján a jogosult támogatást igénylőnek a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben az átlagos statisztikai létszáma minimum 1 fő kell legyen.

KÉRDÉS: A jogosultak körében az szerepel, hogy legalább 2 teljes lezárt üzleti évvel kell rendelkeznie a pályázónak, ebbe a jogelődöt is beleszámíthatjuk?

VÁLASZ: A Felhívás 4.1 Támogatást igénylők köre b) pontja módosult, mely szerint a támogatási kérelem benyújtásához elegendő, ha a Támogatást igénylő legalább egy lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel rendelkezik. Felhívás 4.1 Támogatást igénylők köre pontja alapján tájékoztatom, hogy a támogatási kérelmet olyan gazdasági társaság nyújthat be, amely legalább egy lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az elő társaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele) rendelkezik. Amennyiben az átalakulás a jogfolytonosságot nem érinti (pl. gazdálkodási formakód változása), így nem kerül sor szétválásra, egyesülésre, úgy a jogelőd gazdálkodási adatait szükséges feltüntetni.

KÉRDÉS: A szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások az összes elszámolható költség legfeljebb 20%-át tehetik ki." ebbe a pontban együtt kell érteni az 5.5.3/ a a) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás és az 5.5.3/b Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség pontját?

VÁLASZ: A Felhívás 5.5.3 pontja alapján a Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei a) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordításra vonatkozó költségekre, mely a projekt összes elszámolható költségének maximum 20%-át teheti ki, valamint b) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség (csak külföldi kiküldetés esetén) költségekre oszlik, melyekre a b) pont alatt feltüntetett korlátok az irányadók. Tehát az útiköltséget és kiküldetési költséget nem kell beleszámolni a 20 %-os korlát vizsgálatánál. Továbbá tájékoztatjuk, hogy az 5.5.3 a) pontban felsorolt költségek (1.-3.) egymáshoz viszonyított mértékére korlát nincs, csak az együttes összegüknek, a projekt elszámolható összköltségére vetített mértékére (max. 20%) állít korlátot a Felhívás.

KÉRDÉS: Milyen szakmai tevékenység vonatkozna egy IT-s szakember elszámolására illetve lehetőséget ad-e a felhívás ilyen munkakörhöz kapcsolódó bérköltség elszámolására. Amennyiben elszámolható, akkor ennek igazolásának mi a módja?

VÁLASZ: A szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei között a külpiaci tevékenységért felelős, belföldön foglalkoztatott munkatársak bérköltsége, továbbá a termékek és szolgáltatások piaci továbbfejlesztését végző fejlesztő és tesztelő munkatársak bérköltsége számolható el. Ennek igazolásaként a munkaszerződés vagy megbízási szerződés, és azt kiegészítő - a projektben való foglalkoztatás arányában - részletes munkaköri leírás csatolása (amennyiben a kérelemben alapbér és/vagy járulékai elszámolásra kerül) szükséges. Csak olyan munkavállalók szakmai bérköltsége számolható el, akiknek végzettsége és tevékenysége közvetlenül a projekt végrehajtásához kapcsolódik, és munkaköri feladatát képezi, mely a munkaköri leírásában és/vagy munkaszerződésben, vagy megbízási szerződésben rögzítésre kerül.

KÉRDÉS: A Támogatást igénylő nem rendelkezik a Felhívás 4.1. c) pontjában felsorolt TEÁOR'08 főtevékenységgel, azonban a Felhívásban megjelölt IKT TEÁOR számokhoz kapcsolódó árbevétel képezi az árbevételének több, mint 50%-át. Ebben az esetben jogosult kérelem benyújtására?

VÁLASZ: Igen, tekintettel arra, hogy a Felhívás 4.1 pontja alapján támogatási kérelmet nyújthat be azon gazdasági társaság, - amely a 4.1. c) pontjában felsorolt TEÁOR'08 főtevékenységgel rendelkezik és a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben az árbevételük legalább 50%-a infokommunikációs tevékenységből (lásd TEÁOR'08 lista alább) származott; - amely a 4.1. c) pontjában felsorolt TEÁOR'08 főtevékenységgel nem rendelkezik (pl. 7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás ), de a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben az árbevételük legalább 50%-a infokommunikációs tevékenységből (lásd TEÁOR'08 lista alább) származott.

ermészetesen bármilyen hasonló kérdéssel keressenek bennünket bizalommal.

Bővebb információ a pályázatról: GINOP-3.1.2-8.2.4-16 - Az infokommunikációs ágazatban működő mikro-, kis- és középvállalkozások által előállított termékek és szolgáltatások piacosításának, nemzetközi piacokra való belépésének támogatása

 

Rapcsák Dániel
Rapcsák Dániel

A Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Karának Külgazdasági szakán Európai Üzleti Tanulmányok szakirányon szereztem első közgazdász diplomámat, amelyet kiegészítettem a Budapesti Corvinus Egyetemen, valamint Európai Uniós pályázati szakmenedzser képesítést is szereztem. Angol és francia nyelvtudásomat anyanyelvi területeken végzett hosszabb-rövidebb tanulmányaim során is fejlesztettem.

Az uniós támogatási rendszer magyarországi intézményrendszerében kezdtem munkámat, az előcsatlakozási időszakban Irányító Hatóságnál szerezve tapasztalatot, amelyet ezután négy éven keresztül Közreműködő Szervezetnél gyarapítottam a pályázatok értékelésében és megvalósulásának nyomon követésében való részvétellel.

2008-ban csatlakoztam a Vanessiához, és ez idáig nagyjából 400 pályázat elkészítésében működtem közre. 2013 októbere óta töltöm be a Vanessia Kft. egyik ügyvezetői pozícióját, amelyben elsősorban a tanácsadók szakmai fejlődéséért vagyok felelős.

Szakterületeim: üzleti informatika, gazdaságfejlesztés, humánerőforrás fejlesztés, kutatás-fejlesztés.

ELÉRHETŐSÉGEIM:

 (+361) 319-2707/115       (+36 20) 400-4413       daniel[kukac]vanessia.hu

 

Új hozzászólás

Új hozzászóláshoz kérem, töltse ki az alábbi űrlapot. A *-gal jelölt mezők megadása kötelező.

https://www.high-endrolex.com/33